Różnica między prawnikiem a sędzią | Różnica Pomiędzy | pl.natapa.org

Różnica między prawnikiem a sędzią
Kluczowa różnica: Adwokat to osoba, która praktykuje prawo, a sędzia jest osobą, która sprawuje władzę nad prawem.

Jednym z fundamentów cywilizacji jest prawo i porządek. Bez prawa i porządku społeczeństwo będzie chaosem. Celem prawa i porządku jest naprawienie krzywd, utrzymanie stabilności władzy politycznej i społecznej oraz zapewnienie sprawiedliwości. Jest wiele ról, które należy odegrać w utrzymywaniu porządku i porządku. Spośród nich prawnik i sędzia to dwaj z nich.

W zależności od kraju role adwokata i sędziego mogą się różnić. Jednak poniższa definicja jest ogólnie prawdziwa. Adwokat to osoba, która praktykuje prawo, a sędzia jest osobą, która sprawuje władzę nad prawem.

Zadaniem prawnika jest doradzanie swoim klientom we wszystkich aspektach prawa. Mogą również przygotować sprawę dla swoich klientów i argumentować ją w swoim imieniu przed sądem.

Z drugiej strony sędzia kieruje sądem. Jego zadaniem jest wysłuchanie argumentów obojga prawników, jednego broniącego i oskarżającego wspomnianego klienta. Sędzia musi być bezstronny i podjąć decyzję w tej sprawie. Jego decyzja musi opierać się na znajomości prawa i własnego osądu.

W niektórych krajach sędzia może dzielić swoje obowiązki z ławą przysięgłych, która może wydać orzeczenie w sprawie.

Porównanie między prawnikiem a sędzią:

Prawnik

Sędzia

Znany również jako

Adwokat, radca prawny lub adwokat

Sprawiedliwość, sędzia

Opis

Osoba, która praktykuje prawo

Osoba prowadząca postępowanie sądowe

Rola

Doradza i reprezentuje swojego klienta oraz może go bronić w sprawach z zakresu prawa. Rolą prawnika jest przygotowanie sprawy dla swoich klientów.

Przesłuchuje wszystkich świadków i wszelkie inne dowody przedstawione przez strony w sprawie, ocenia wiarygodność i argumenty stron, a następnie wydaje orzeczenie w tej sprawie w oparciu o jego interpretację prawa i jego osobistych osąd.

Edukacja

Szkoła prawnicza i musi zdać standardowy egzamin adwokacki

Szkoła prawnicza, musi zdać zestandaryzowany egzamin adwokacki i mieć doświadczenie jako prawnik

Poprzedni Artykuł

Różnica między mgławicą a gwiazdą

Następny Artykuł

Różnica między ONZ a NATO