Różnica między Akwizualizacją Języka a Nauką Języka | Różnica Pomiędzy | pl.natapa.org

Różnica między Akwizualizacją Języka a Nauką Języka
Kluczowa różnica: Nabycie języka to sposób na naukę języka przez zanurzenie. Zapewnia studentowi praktyczną znajomość języka. Natomiast nauka języków koncentruje się na dostarczaniu teoretycznej wiedzy o języku.

Język jest podstawową formą komunikacji, z której korzystają ludzie. Jednak język nie jest czymś, czego uczą dzieci. Dziecko odbierze swój ojczysty język przez bycie w otoczeniu innych ludzi, głównie ich rodzin. Nazywa się to nabyciem języka. Dziecko nabywa język bez jakiejkolwiek świadomej myśli lub nauki.

W rzeczywistości, zanim dziecko ma pięć lat, może wyrazić idee jasno i prawie idealnie z punktu widzenia języka i gramatyki. Dzieje się tak mimo formalnego studiowania języka.

Z drugiej strony nauka języków jest uporządkowaną nauką języka. Jest to proces, który większość ludzi obserwuje, próbując nauczyć się innego języka. Tutaj student uczy się list słownictwa, a także struktury zdania i gramatyki. Jest to najczęstsza metoda stosowana w szkołach i centrach nauki języków.

Nauka języków jest ogólnie uważana za proces wolniejszy niż akwizycja języka. Są ludzie, którzy od lat uczą się języka bez opanowania go. Główną różnicą między Akwizualizacją Języka a Nauką Języka jest to, że Akwizycja Języka jest sposobem na naukę języka przez zanurzenie. Zapewnia to studentowi praktyczną znajomość języka, na przykład uczeń może nie znać zasady gramatyki, ale nadal potrafi nieskazitelnie rozmawiać z nativesem.

Natomiast nauka języków koncentruje się na dostarczaniu teoretycznej wiedzy o języku. W takim przypadku uczeń może znać wszystkie właściwe zasady gramatyczne i poprawne sposoby konstruowania zdań, ale nadal może nie mieć pewności, czy rozmawia z nativesem.

Stąd, jak stwierdził Stephen Krashen, uczniowie uczeni w formalny, uporządkowany sposób "uczą się" języka, ale nigdy w pełni go nie nabywają.

Porównanie między akwizycją języka a uczeniem się języków:

Nauka języka

Nauka języka

Znaczenie

Podnoszenie języka

Studiowanie języka

Skupiać

Wiedza praktyczna

Teoretyczne Knowlegde

metoda

Nieprzytomny, niejawny

Świadomy, wyraźny

Sytuacje

Nieformalne sytuacje

Formalne sytuacje

Gramatyka

Nie używa reguł gramatycznych

Używa reguł gramatycznych

Zależność

Zależy od nastawienia

Zależy od umiejętności

Kolejność uczenia się

Stabilna kolejność uczenia się

Prosta do złożonej kolejności nauki

Poprzedni Artykuł

Różnica między mgławicą a gwiazdą

Następny Artykuł

Różnica między ONZ a NATO