Różnica pomiędzy LAN i MAN | Różnica Pomiędzy | pl.natapa.org

Różnica pomiędzy LAN i MAN
Kluczowa różnica: LAN oznacza Local Area Network. Jest to sieć komputerowa łącząca komputery na niewielkim obszarze, takim jak budynek biurowy lub szkoła. Z drugiej strony, MAN oznacza Metropolitan Area Network. Jest to sieć komputerowa, która łączy komputer w obrębie miasta lub dużego kampusu. MAN można zdefiniować jako outgrowth of LAN.

LAN oznacza Local Area Network. Jest to sieć komputerowa, która działa na stosunkowo niewielkim obszarze. Można go znaleźć w budynku szkolnym lub małym biurze. Większość sieci LAN łączy komputery, takie jak stacje robocze i komputery osobiste. Istnieje wiele rodzajów sieci LAN. Jedną z ważnych cech sieci LAN jest to, że powinna ona zapewniać komunikację o wysokiej przepustowości, dużej szybkości i wysokiej przepustowości.

Sieci LAN mogą być zbudowane w oparciu o różne topologie. Topologia może być dwojakiego rodzaju - fizyczna i logiczna. W fizycznym typie topologii rozważa się organizację przewodów. Z drugiej strony, w topologii logicznej nacisk kładzie się na logiczne zachowanie sieci. Istnieje wiele schematów adresowania, takich jak Unicast, Multicast i Broadcasting. Autobus, pierścień i gwiazda to najbardziej rozpowszechnione rodzaje topologii używanych przez sieci LAN.

MAN oznacza Metropolitan Area Network. Jest to sieć komputerowa, która łączy komputer w obrębie miasta lub dużego kampusu. MAN różni się od LAN, ponieważ sieć LAN rozciąga się na większy obszar fizyczny niż sieć LAN. Jest on jednak mniejszy niż sieć rozległa. Zasadniczo MAN jest własnością i jest zarządzany przez organ rządowy lub dużą korporację.

Sieci MAN są wdrażane za pomocą nowoczesnych technik, takich jak kabel światłowodowy, który przechodzi przez tunele metra. Implementacja MAN odbywa się za pomocą technologii takich jak Asynchronous Transfer Mode (ATM), FDDI i SMDS.

Porównanie między LAN i MAN:

LAN

MĘŻCZYZNA

Pełna forma

Sieć lokalna

Miejska Sieć Komputerowa

Definicja

Jest to sieć komputerowa łącząca komputery na niewielkim obszarze, takim jak budynek biurowy lub szkoła.

Jest to sieć komputerowa, która łączy komputer w obrębie miasta lub dużego kampusu.

Charakterystyka

  • Łatwe udostępnianie zasobów
  • Szybkość przesyłania danych jest wysoka
  • Mały obszar objęty siecią LAN
  • Koszt utworzenia sieci jest zwykle niski
  • Elastyczność, niski poziom błędów i niezawodność działania oraz prosta konserwacja
  • Rozmiar sieci spada pośrednio między sieciami LAN i WAN
  • Zasadniczo nie jest własnością jednej organizacji
  • Przeważnie działa jako szybka sieć do dzielenia się zasobami regionalnymi
  • Sieci odporne na włókna i neutralne technologicznie

Dystans

W ciągu kilku kilometrów

Obejmuje on miasto i jego przedmieścia

Własność Zwykle jest własnością i jest kontrolowana przez jedną osobę lub organizację Zwykle jest własnością i jest zarządzana przez pojedynczy podmiot, taki jak organ rządowy lub duża korporacja

Poprzedni Artykuł

Różnica między Samsung Galaxy S6, iPhone 6 i iPhone 6 Plus

Następny Artykuł

Różnica między kasetami i tonerem