Różnica między kVa i kW | Różnica Pomiędzy | pl.natapa.org

Różnica między kVa i kW
Kluczowa różnica: kVa i kW są czynnikami mocy. kVa to jednostka mocy pozornej, która składa się z mocy rzeczywistej i mocy reaktywnej, podczas gdy kW jest jednostką mocy rzeczywistej.

Urządzenia elektryczne i maszyny wyrażają jednostki w kVa i kW, są to jednostki elektryczne i oceny ogólnie używane do wskazania zapotrzebowania na moc i zużycia. Jednostki kVa i kW są różne w AC (prąd zmienny) i DC (prąd stały); to jest w AC, kVa wymaga konwersji, podczas gdy w DC nie musi być konwertowane.

kVa jest iloczynem kV (kilowolt) i amperów. Ma wartość 1000 amperów. Zasadniczo jest to znane jako "moc pozorna" określonego obwodu i urządzeń w systemie elektrycznym. Jest produktem pozornych i rzeczywistych czynników mocy. Termin ogólnie odnosi się do mocy pozornej, która jest wartością absolutną mocy zespolonej (S) i jest równa iloczynowi woltów i amperów. Ilość kVa faktycznie wykorzystanego do wykonania pracy jest mniejsza, a reszta kwoty obejmuje nadwyżkę prądu.

kW jest powszechnie znany jako "moc rzeczywista", dla określonych obwodów w układach elektrycznych. Jest to po prostu ilość faktycznej mocy, która wykonuje ważną pracę. Rozdzielanie w kW wymaga dodatkowej zmiennej zwanej współczynnikiem mocy (PF), która podlega fluktuacjom zależnie od różnych urządzeń elektrycznych. Jeden kW to 1000 watów. Urządzenie lub maszyna wykorzystuje mniej kW, gdy napięcie jest poza fazą prądu.

Asocjatywne formuły i konwersje stosowane w kVa i kW to:

  • VA = Napięcie x Ampery
  • Waty = Napięcie (średnia kwadratowa) x Ampery (średnia kwadratowa) x Współczynnik mocy (PF) (obwód trójfazowy pomnożyłby napięcie przez pierwiastek kwadratowy z 3 lub około 1,732).

Relacja między trzema (kVA, kW i Power Factor) jest matematycznie opisana jako:

  • kW = kVA x współczynnik mocy;
  • kVA = kW / współczynnik mocy;
  • Współczynnik mocy = kW / kVA

W obwodach prądu stałego współczynnik mocy jest matematycznie nieistotny, ponieważ jest w jedności. Stąd wyraża się:

  • kW = kVA = Volts x Current x 1 = Volts x Current

Porównanie między kVa i kW:

kVa

kW

Oni są

kVa jest jednostką mocy pozornej, która obejmuje rzeczywistą i ponownie aktywną moc.

kW to jednostka o rzeczywistej mocy.

Oznacza

kVa to kilo woltowe ampery

kW to kilowaty

Odnosić się do

kVa odnosi się do jedynej dostępnej części do wykonania pracy.

kW to ilość mocy zdolnej do pracy.

Konwersja

  • 1 kVa = 0,8 kW
  • 1 kW = 1,25 kVa

Termin obowiązujący w krajach

kVa jest zwykle używany w odniesieniu do generatorów w większości krajów innych niż USA na świecie.

KW jest zwykle używany w odniesieniu do generatorów w Stanach Zjednoczonych.

Poprzedni Artykuł

Różnica między Samsung Galaxy S6, iPhone 6 i iPhone 6 Plus

Następny Artykuł

Różnica między kasetami i tonerem