Różnica między doryckim a jońskim | Różnica Pomiędzy | pl.natapa.org

Różnica między doryckim a jońskim
Kluczowa różnica: Cechą wyróżniającą kolumnę dorycką jest fakt, że nie mają podstawy. Sama kolumna jest krótka, tęga i ciężka. Wał kolumny jest karbowany, zwykle z 20 fletami, podczas gdy stolica jest prosta i spalona. Kolumny jonowe są uważane za najwyższy i najcieńszy z trzech rodzajów kolumn. Główną cechą wyróżniającą kolumnę jonową jest woluta na górze. Są one często nazywane zwojami.

Grecką architekturę wyznaczają trzy główne style architektoniczne: porządek dorycki, porządek joński i porządek koryncki. Te trzy zamówienia mają charakterystyczne style; jednak najbardziej rozpoznawalnymi wyróżnikami zamówień są ich kolumny. Każda kolumna składa się z podstawy, środkowego trzonu i kapitału. Kolumny wspierają belkowanie, które obejmuje fryz. Belkowanie wspiera z kolei trójkątny naczółek, to znaczy dach.

Kolumna stylu doryckiego jest najstarszą i najprostszą formą trzech kolumn. Przeważnie dominowali w ciągu 7 do 5 wieków pne. Porządek dorycki powstał na kontynencie iw zachodniej Grecji.

Cechą wyróżniającą kolumnę dorycką jest fakt, że nie mają podstawy. Sama kolumna jest krótka, tęga i ciężka. Wysokość jest tylko cztery do ośmiu razy większa od średnicy kolumny. Wał kolumny jest karbowany, zwykle z 20 fletami, podczas gdy stolica jest prosta i spalona. Te kolumny są zazwyczaj dość proste i najmniej urządzone.

Belkowanie jest podzielone na trzy poziome rejestry. Dolna część jest gładka lub podzielona poziomymi liniami. Fryz jest podzielony na tryglify i metopy. Tryglif to jednostka składająca się z trzech pionowych pasm, które są oddzielone rowkami. Metopy to gładkie lub rzeźbione płaskorzeźby.

Zakon joński pochodzi z greckiej joni, wschodniej Grecji, około 6 wieku pne. Kolumny jonowe są uważane za najwyższy i najcieńszy z trzech rodzajów kolumn. Główną cechą wyróżniającą kolumnę jonową jest woluta na górze. Są one często nazywane zwojami.

Kolumna składa się ze smukłych, żłobionych filarów o dużej podstawie i dwóch przeciwstawnych wolutów w stolicy. Wał joński ma 24 flety, w przeciwieństwie do 20 na kolumnie doryckiej. Wał kolumny również jest szczupły od góry w stosunku do dna. Wysokość wału ma zwykle osiem średnic wysokości.

Okładzina jonowej belkowania składa się z trzech stopniowanych pasm zwanych "powięź". W przeciwieństwie do doryckiego, fryza jonowa nie ma tryglifów i metopodów. Zamiast tego fryz może mieć ciągły ornament, taki jak rzeźbione figury lub płaskorzeźby z rzeźbami historycznych wydarzeń lub mitów.

Poprzedni Artykuł

Różnica między Samsung Galaxy S6, iPhone 6 i iPhone 6 Plus

Następny Artykuł

Różnica między kasetami i tonerem