Różnica między DNA i RNA | Różnica Pomiędzy | pl.natapa.org

Różnica między DNA i RNA
Kluczowa różnica: DNA to dwuniciowa cząsteczka, która koduje informację genetyczną użytą do rozwoju i funkcjonowania. RNA jest jednoniciową cząsteczką, która odgrywa istotną rolę w kodowaniu, dekodowaniu, regulacji i ekspresji genów.

DNA, RNA i białka to trzy główne składniki odgrywające ważną rolę w organizmach żywych. DNA jest powszechnie znaną koncepcją przechowywania danych genetycznych i decyduje, jak będzie wyglądał człowiek, a czasem zachowań kulturowych. Jednak DNA nie jest jedynym składnikiem odpowiedzialnym za to. RNA i białka również odgrywają ważną rolę determinującą pracę komórki i co będzie jej częścią w ogólnej strukturze. DNA i RNA mogą wydawać się podobne, ponieważ oba odnoszą się do cząsteczek zbudowanych z nukleotydów, ale różnią się na wiele sposobów, w tym do makijażu i funkcji.

DNA i RNA współpracują z innymi komponentami, aby stworzyć prawidłowo funkcjonującego człowieka. DNA odpowiada za to, jak człowiek będzie wyglądał i jako produkt uboczny, jak będzie działał w pewnym stopniu; jest to fenotyp rozszerzony. DNA jest odpowiedzialne za przechowywanie informacji genetycznej o tym, jak i każda komórka jest tworzona i jaką pracę wykona. Dane są zapisywane w jądrze każdej komórki, więc wszystkie komórki mają identyczne DNA w jądrze. Kiedy komórka dzieli się, aby utworzyć nową komórkę, przenosi DNA przez podzielenie go, a druga połowa jest odtwarzana. Aby DNA tworzyło nowe białka lub przekazywało funkcję komórki, wykorzystuje RNA do przekazywania wiadomości, co pomaga w tworzeniu nowych białek.

DNA, skrót od Kwas dezoksyrybonukleinowy, jest cząsteczką, która koduje instrukcje genetyczne, które są używane do rozwoju i funkcjonowania komórek w żywym organizmie i wielu wirusach. Oprócz białka i RNA, DNA jest niezbędną makrocząsteczką dla istnienia wszystkich żywych organizmów. Informacja genetyczna jest kodowana jako sekwencja nukleotydów takich jak guanina, adenina, tymina i cytozyna. Głównym celem DNA jest przekazanie każdej komórce, jakie białka ma on wyprodukować. Rodzaj białka wytwarzanego przez komórkę determinuje funkcję komórki. DNA jest dziedziczone z rodzica na potomstwo, dlatego rodzice i dzieci mają podobne cechy. Komórka każdej osoby ma około 46 dwuniciowego DNA, który jest wynikiem jednego zestawu chromosomów, który człowiek nabywa od każdego z rodziców.

Cząsteczka DNA ma kształt podwójnej helisy, która przypomina drabinkę skręconą w spiralny kształt. Każdy szczebel drabiny ma parę nukleotydów, które przechowują informacje. Kręgosłup DNA składa się z przemiennych cukrów (dezoksyrybozy) i grup fosforanowych, z których DNA otrzymuje swoją nazwę. Nukleotydy są przyłączone do cukru w ​​specjalnej formacji. Nukleotydy adeniny (A), tyminy (T), cytozyny (C) i guaniny (G) zawsze tworzą pary A-T i C-G, choć można je znaleźć w dowolnej kolejności na DNA. Adenina i tymina łączą się, tworząc dwa wiązania wodorowe, podczas gdy cytozyna i guanina tworzą trzy wiązania wodorowe. Odmienna kolejność to sposób, w jaki DNA może pisać "kody" z "liter", mówiąc komórkom, jakie obowiązki należy wykonać.

Zakodowana informacja jest odczytywana przy użyciu kodu genetycznego, który określa sekwencję aminokwasów w obrębie białek. Kod odczytuje się w procesie transkrypcji, w którym DNA jest kopiowane do pokrewnego RNA kwasu nukleinowego. W komórkach DNA jest umieszczany w chromosomach, które są dzielone podczas podziału komórki. Każda komórka ma swój własny kompletny zestaw chromosomów. Eukarioty przechowują większość swojego DNA w jądrze komórkowym i innym DNA w organellach. Prokariota przechowują swoje DNA w cytoplazmie.

Kwas rybonukleinowy (RNA) to jednoniciowa cząsteczka, która odgrywa kluczową rolę w kodowaniu, dekodowaniu, regulacji i ekspresji genów. RNA, podobnie jak DNA, składa się z nukleotydów, ale składają się one z krótszych łańcuchów. RNA jest również jednoniciową cząsteczką. Każdy nukleotyd w RNA składa się z cukru rybozy z atomami węgla ponumerowanymi od 1 do 5. Węgle składają się z czterech różnych zasad: adeniny (A), guaniny (G), cytozyny (C) i uracylu (U). Rdzeń RNA składa się z cukru rybozy połączonego z grupą fosforanową i zasadami. Zasady zawsze tworzą zasady G-C i A-U, chociaż można je znaleźć w dowolnej kolejności na RNA. RNA znajduje się poza jądrem i nie jest w nim chronione.

Istnieją trzy główne typy RNA, chociaż istnieje więcej: transfer RNA (tRNA), informacyjny RNA (mRNA) i rybosomalny RNA (rRNA). Wszystkie te pełnią różne funkcje w ciele. Polimeraza RNA jest odpowiedzialna za dekodowanie danych genetycznych z DNA, które następnie wykorzystuje mRNA do kierowania tworzeniem białka, które jest wymagane przez organizm. TRNA jest odpowiedzialny za dostarczanie aminokwasów do rybosomu, gdzie rRNA łączy aminokwasy w celu utworzenia specyficznych białek.Białka składają się w rzeczywistości z kombinacji różnych aminokwasów.

RNA odgrywa ważną rolę w dekodowaniu i przekazywaniu genetycznego składu znalezionego w DNA, który jest następnie wykorzystywany do tworzenia białek potrzebnych naszemu organizmowi. Chociaż większość RNA jest jednoniciowa, mogą one tworzyć podwójne spirale wewnątrzwspólnotowe przez bezpłatne parowanie zasad.

Główna różnica między DNA i RNA leży w ich strukturze i funkcji. Podczas gdy DNA ma dwuniciową strukturę helisy, RNA ma jednoniciową strukturę. DNA składa się z długich łańcuchów nukleotydów, podczas gdy RNA składa się z krótszych łańcuchów nukleotydów. Szkielet DNA składa się z dezoksyrybozy, podczas gdy szkielet RNA zawiera cukier rybozy. Uzupełnieniem adeniny (A) jest tymina (T) w DNA i uracyl (U) w RNA. Pod względem funkcji, DNA jest odpowiedzialne za przechowywanie genetycznego makijażu, RNA jest odpowiedzialny za transfer i pomoc w tworzeniu białek.

DNA

RNA

Krótki dla

Kwas dezoksyrybonukleinowy

Kwas rybonukleinowy

Definicja

DNA to dwuniciowa cząsteczka, która koduje informację genetyczną użytą do rozwoju i funkcjonowania.

RNA jest jednoniciową cząsteczką, która odgrywa istotną rolę w kodowaniu, dekodowaniu, regulacji i ekspresji genów.

Funkcjonować

Długotrwałe przechowywanie informacji genetycznej; przekazywanie informacji genetycznej w celu wytworzenia innych komórek i nowych organizmów.

Służy do przeniesienia kodu genetycznego z jądra do rybosomu w celu wytworzenia białek. Służy również do przesyłania informacji genetycznej w niektórych organizmach i może być cząsteczką używaną do przechowywania schematów genetycznych w organizmach pierwotnych.

Kompozycja

Dezoksyrybozowy cukier, szkielet fosforanowy, adenina, guanina, cytozyna, zasady tyminy.

Cukier rybozy, szkielet fosforanowy, adenina, guanina, cytozyna, zasady uracylowe.

Cechy konstrukcyjne

Podwójna helisa w kształcie B. DNA jest dwuniciową cząsteczką składającą się z długiego łańcucha nukleotydów.

Spirala w kształcie litery A RNA zazwyczaj jest jednoniciową helisą składającą się z krótszych łańcuchów nukleotydów.

Replikacja

DNA sam się replikuje

RNA jest syntetyzowane z DNA

Podstawowe parowanie

W DNA zasady A-T (adenina-tymina), G-C (guanina-cytozyna) zawsze łączą się w pary.

W RNA zasady A-U (Adenina-Uracyl), G-C (guanina-cytozyna) zawsze łączą się w pary.

Reaktywność

Cukier Deoxyribose i dodatkowe wiązanie C-H sprawiają, że DNA jest bardziej stabilny. Małe gaje w modelu podwójnej helisy zapewniają minimalne miejsce do uszkadzania enzymów, które można przyczepić.

Wiązanie O-H w RNA powoduje, że cząsteczka jest bardziej reaktywna. Nie jest także stabilny w warunkach alkalicznych. Ma również większe rowki, które pozwalają łatwo przyłączyć się do enzymów.

Uszkodzenie ultrafioletowe

Podatny na uszkodzenia UV

Odporny na uszkodzenia UV

funkcje

Geometria helisy DNA jest typu B. DNA jest całkowicie chronione przez organizm, tj. Organizm niszczy enzymy rozszczepiające DNA. DNA może ulec uszkodzeniu pod wpływem promieni ultrafioletowych.

Geometria helisy RNA jest typu A. Nici RNA są stale wytwarzane, rozkładane i ponownie wykorzystywane. RNA jest bardziej odporne na uszkodzenia przez promienie ultrafioletowe.

Poprzedni Artykuł

Różnica między Samsung Galaxy S6, iPhone 6 i iPhone 6 Plus

Następny Artykuł

Różnica między kasetami i tonerem