Różnica między DNA a genami | Różnica Pomiędzy | pl.natapa.org

Różnica między DNA a genami
Kluczowa różnica: DNA, skrót od Kwas dezoksyrybonukleinowy, jest cząsteczką, która koduje instrukcje genetyczne, które są używane do rozwoju i funkcjonowania komórek w żywym organizmie i wielu wirusach. Geny to cząsteczki zakodowane informacjami o dziedziczności żywych organizmów.

Termin "DNA" i "gen" są ze sobą powiązane i odpowiadają za funkcje komórkowe w ciele ludzkim. Różnią się one jednak od siebie na wiele sposobów. Oba te terminy są często używane w biologii i mikrobiologii i są związane z genetyczną formacją organizmu. DNA i geny są tym, co czyni każdą osobę indywidualną, ponieważ zawiera ona dziedziczne informacje dotyczące składu genetycznego danej osoby.

DNA, skrót od Kwas dezoksyrybonukleinowy, jest cząsteczką, która koduje instrukcje genetyczne, które są używane do rozwoju i funkcjonowania komórek w żywym organizmie i wielu wirusach. Oprócz białka i RNA, DNA jest niezbędną makrocząsteczką dla istnienia wszystkich żywych organizmów. Informacja genetyczna jest kodowana jako sekwencja nukleotydów takich jak guanina, adenina, tymina i cytozyna. Głównym celem DNA jest przekazanie każdej komórce, jakie białka ma on wyprodukować. Rodzaj białka wytwarzanego przez komórkę determinuje funkcję komórki. DNA jest dziedziczone z rodzica na potomstwo, dlatego rodzice i dzieci mają podobne cechy. Komórka każdej osoby ma około 46 dwuniciowego DNA, który jest wynikiem jednego zestawu chromosomów, który człowiek nabywa od każdego z rodziców.

Cząsteczka DNA ma kształt podwójnej helisy, która przypomina drabinkę skręconą w spiralny kształt. Każdy szczebel drabiny ma parę nukleotydów, które przechowują informacje. Kręgosłup DNA składa się z przemiennych cukrów (dezoksyrybozy) i grup fosforanowych, z których DNA otrzymuje swoją nazwę. Nukleotydy są przyłączone do cukru w ​​specjalnej formacji. Nukleotydy adeniny (A), tyminy (T), cytozyny (C) i guaniny (G) zawsze tworzą pary A-T i C-G, choć można je znaleźć w dowolnej kolejności na DNA. Adenina i tymina łączą się, tworząc dwa wiązania wodorowe, podczas gdy cytozyna i guanina tworzą trzy wiązania wodorowe. Odmienna kolejność to sposób, w jaki DNA może pisać "kody" z "liter", mówiąc komórkom, jakie obowiązki należy wykonać.

Zakodowana informacja jest odczytywana przy użyciu kodu genetycznego, który określa sekwencję aminokwasów w obrębie białek. Kod odczytuje się w procesie transkrypcji, w którym DNA jest kopiowane do pokrewnego RNA kwasu nukleinowego. W komórkach DNA jest umieszczany w chromosomach, które są dzielone podczas podziału komórki. Każda komórka ma swój własny kompletny zestaw chromosomów. Eukarioty przechowują większość swojego DNA w jądrze komórkowym i innym DNA w organellach. Prokariota przechowują swoje DNA w cytoplazmie.

Geny to cząsteczki zakodowane informacjami o dziedziczności żywych organizmów. Nazwa odnosi się do fragmentów DNA i RNA, które przechowują kody do dziedzicznej informacji o organizmie. Geny są ważne, ponieważ zawierają wszystkie informacje niezbędne do budowy i utrzymania komórek organizmu. Jest również odpowiedzialny za przekazywanie potomstwu informacji genetycznej od rodzica. Carlson's Gen: krytyczna historia definiuje "dziedziczną jednostkę, która zajmuje określoną pozycję (locus) na chromosomie." Inne definicje obejmują "jednostkę, która ma jeden lub więcej specyficzny wpływ na fenotyp organizmu;" "jednostka, która może mutować do różnych alleli; "i" jednostka, która rekombinuje się z innymi takimi jednostkami. "Wszystkie te cechy są genami. Współczesne definicje dzielą gen na dwie kategorie: geny transkrybowane do mRNA, które są następnie tłumaczone na łańcuchy polipeptydowe i geny, których transkrypty są używane bezpośrednio.

Kiedy mówimy o dobrych genach lub genach koloru włosów, w rzeczywistości odnosimy się do allelu tego genu, który jest faktycznie alternatywną formą genu. Geny to formy DNA, które niosą instrukcje dla komórek, które białka będą produkować i wymagać. Pearson definiuje gen jako "lokalizowalny region sekwencji genomowej, odpowiadający jednostce dziedziczenia, która jest związana z regionami regulatorowymi, transkrybowanymi regionami i / lub innymi funkcjonalnymi regionami sekwencji." Połowa genów jest nabywana od jednego rodzica, podczas gdy inne z drugiego rodzica. Dlatego jedno dziecko może przypominać matkę, a drugie wygląda jak ojciec. Geny przekazywane są potomstwu podczas przejścia chromosomu, w którym znajduje się DNA i geny. Geny określają sposób działania naszego ciała i jego produkcję. W związku z tym geny wpływają na nasz kolor oczu, kolor włosów, kolor skóry, wygląd itp.

Geny są kodowane w DNA, które są następnie transkrybowane do RNA, który jest podobny do DNA, ale ma monomery cukru rybozy zamiast dezoksyrybozy. RNA zawiera również uracyl zamiast tyminy. Cząsteczki RNA są mniej stabilne i często są jednoniciowe. Geny składają się z serii sekwencji trzech nukleotydów znanych jako condons. Kod genetyczny jest gatunkiem odpowiadającym podczas translacji białka między podstawnikami i aminokwasami. Kod genetyczny jest prawie taki sam dla wszystkich żywych organizmów. Ludzki genom składa się z ponad 20 000 genów.

DNA i geny odgrywają dużą rolę w funkcjonowaniu komórek organizmu człowieka, a każde zróżnicowanie jest znane jako mutacja komórek lub mutacja genowa, co powoduje pewne zmiany, które nie są powszechne w ludziach. Mutacja ta odgrywa ważną rolę w ewolucji lub może spowodować śmierć całego gatunku. Przeżycie mutacji zależy od tego, jak dana osoba będzie współdziałać z otoczeniem.

Poprzedni Artykuł

Różnica między mgławicą a gwiazdą

Następny Artykuł

Różnica między ONZ a NATO