Różnica między celami i celami | Różnica Pomiędzy | pl.natapa.org

Różnica między celami i celami
Kluczowa różnica: Cele są tym, co chcesz osiągnąć, a cele są tym, co możesz zrobić, aby je osiągnąć. Cel ma bardziej specyficzny charakter, a cel jest bardziej abstrakcyjny. Ponadto cel jest ograniczony w czasie, a cel nie musi być.

Istnieje wiele wątpliwości co do różnicy między tymi słowami. Wielu uważa za cel i cel bycie synonimami, jednak tak nie jest.

Cel: Cel wyznacza określony kurs w celu osiągnięcia wyznaczonego celu. Cele są zazwyczaj długoterminowe.

Np .: Osoba dąży do uzyskania wymaganego doktoratu, aby zostać lekarzem.

Cel: Cel to bardziej szczegółowy cel, wyznaczony w celu osiągnięcia celu. Zazwyczaj musi być zakończona w określonym terminie.

Np. Osoba powinna rozpocząć studia doktoranckie w przyszłym roku.

Główna różnica między celami i celami polega na tym, że cel jest na ogół bardziej szczegółowy w porównaniu z celem. Cel może być nieco niejasny. Może to być ogólne stwierdzenie. Cel musi być jednak tak konkretny, jak tylko może być. Na przykład celem firmy byłoby zwiększenie sprzedaży. Jednak celem jest zwiększenie sprzedaży o 10% w ciągu następnego roku finansowego.

Można więc powiedzieć, że cel ma charakter SMART. "SMART" oznacza specyfikację, pomiar, dokładność, przyczynę i czas. Jednak cel nie musi pasować do wszystkich tych kategorii.

Podsumowując: cele są tym, co chcesz osiągnąć, a cele są tym, co możesz zrobić, aby je osiągnąć. Cel ma bardziej specyficzny charakter, a cel jest bardziej abstrakcyjny. Ponadto cel jest ograniczony w czasie, a cel nie musi być.

Poprzedni Artykuł

Różnica między mgławicą a gwiazdą

Następny Artykuł

Różnica między ONZ a NATO